securitatea-fizica

Securitatea fizică: Asigurarea protecţiei vieţii.

Securitatea fizică: Asigurarea protecţiei vieţii.

Paza clădirilor de birouri şi a clădirilor administrative, centrelor comerciale şi de agrement, apartamentelor private, vilelor, caselor, bunurilor imobile din depozite de tip închis şi de tip deschis, şantierelor de construcţie, chioşcurilor, magazinelor, caselor de amanet, clădirilor în construcţie, întreprinderilor, organizaţiilor, spaţiilor locative şi nelocative, parcărilor.

Asigurarea protecţiei vieţii, sănătăţii şi securităţii pesonale a clienţilor.

«Pentru siguranţă trebuie să plăteşti, iar pentru lipsa acesteia trebuie să te răsplăteşti.»

(WinstonChurchill)

Protecţia şi asigurarea ordinii publice în timpul desfăşurării măsurilor culturale în masă.

Acest tip de pază se realizează în baza unor sisteme individuale de asigurare a securităţii valorilor materiale ale clientului.

Post de pază 24/24, paza pe timp de zi, pază pe timp de noapte, la dorinţa clientului.

Sarcinile funcţionale ale pazei fizice:

  • Controlul regimului în baza permiselor de trecere;
  • Asigurarea ordinii în cazul scoaterii (introducerii) pe teritoriu a valorilor materiale şi intrării (ieşirii) colaboratorilor şi clienţilor de pe teritoriu;
  • Controlul fluxului de transport;
  • Ocolul obiectivului;
  • Monitorizarea sistemelor de pază tehnică;
  • Asigurarea ordinii şi respectării cerinţelor stabilite în limitele regimului stabilit pe teritoriul obiectivului păzit;
  • Supravegherea vizitatorilor şi a lucrătorilor întreprinderii;
  • Paza bunurilor imobile şi a altor valori materiale luate sub pază;
  • Asigurarea ordinii publice în timpul desfăşurării măsurilor culturale în masă;
  • Asigurarea securităţii personalului.

Costul serviciilor depinde de numărul de posturi de pază, regimul de muncă, dotarea tehnică utilizată, precum şi de locul de amplasare a postului de pază.

Costul serviciilor noastre corespunde pe deplin caracterului rezultativ al activităţii noastre.

Toţi clienţii noştri beneficiază de o protecţie eficientă bazată pe abordare individuală, profesionalism şi competenţă.

 Scopul nostru este de a Vă ajuta să protejaţi tot ceea ce Vă este mai scump.

Comandă o consultaţie gratuită chiar acum şi primeşti reducere 10 % la toate serviciile noastre*

 *Oferta valabilă pentru clienţii noi

Scroll to Top