Consultaţie de securitate – expertiză independentă a riscurilor

Foarte frecvent înainte de plasarea propriu-zisă a comenzii de prestare a serviciilor de pază şi protecţie Clientul îşi exprimă dorinţa de a efectua o сonsultaţie de securitate sau expertiză independentă a riscurilor şi a sistemului de securitate existent nemijlocit la obiectivul care îi aparţine (organizaţie, întreprindere, magazin, birou, centru comercial).Consultaţie de securitate de la „Legion - Grup”.

Legion - Grup SRL este mereu disponibilă de a presta un asemenea tip de serviciu. În linii generale acest tip de serviciu presupune analiza riscurilor şi a propunerilor privind organizarea serviciilor de pază, protecţie şi securitate.

De regulă, un asemenea tip de serviciu este solicitat la etapa proiectării unui obiectiv nou, fapt ce permite de a prevedea la timpul oportun montajul unor diferite tipuri de sisteme de securitate, trasarea căilor de comunicaţii necesare, precum şi planificarea bugeturilor necesare.

De asemenea noi prestăm şi servicii de consultanţă în materie de securitate personală şi consultanţă în organizarea şi controlul securităţii în sfera businessului.

Scroll to Top